Adatvédelmi irányelvek

Kik vagyunk?

A weboldalunk címe: http://clavisagency.hu.

A weboldal üzemeltetője:

Clavisagency Irodalmi Ügynökség Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely cím: 1023 Budapest, Frankel Leó út 21-23. 3. em. 6.

Adószám: 13489731-2-41

Főtevékenység: 7490 M. n. s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

Alapítás éve: 2005

info@clavisagency.hu

 

A. Bevezetés

1. Webhelyünk látogatóinak személyes adatai nagyon fontosak számunkra, és elkötelezettek vagyunk annak védelme mellett. Ez az irányelv magyarázza, hogy mit fogunk tenni az Ön személyes adataival.

2. Ha elfogadja a sütik használatát a jelen irányelv feltételeivel összhangban, amikor első alkalommal ellátogat weboldalunkra, akkor lehetővé teszi számunkra, hogy sütiket használjunk minden alkalommal, amikor meglátogatja weboldalunkat.

B. Forrás

Ezt a dokumentumot a SEQ Legal (seqlegal.com) sablonjával hoztuk létre.

és módosította a Dr.Molnár F. Zsolt Ügyvédi Iroda (www.molnarzsolt.com)

C. Személyes adatok gyűjtése

A következő típusú személyes adatok gyűjthetők, tárolhatók és felhasználhatók:

1. a számítógéppel kapcsolatos információk, beleértve az IP-címet, a földrajzi elhelyezkedést, a böngésző típusát és verzióját, valamint az operációs rendszert;

2. információk a látogatásokról és a weboldal használatáról, ideértve a hivatkozási forrást, a látogatás hosszát, az oldalmegtekintéseket és a weboldal navigációs útvonalait;

3. olyan információk, mint például az e-mail címek, amelyeket megad, amikor regisztrál a weboldalunkon vagy hozzászólást ír;

4. információk, amelyeket a profil létrehozásakor adunk meg weboldalunkon – például a neve, profilképe, neme, születésnapja, kapcsolat állapota, érdeklődési köre és hobbi, oktatási részletek és foglalkoztatási adatok;

5. olyan információk, mint például a neve és e-mail címe, amelyeket megad, hogy feliratkozzon e-maileinkre és / vagy hírleveleinkre;

6. információk, amelyeket a weboldalunk szolgáltatásai igénybevételekor ad meg;

7. weboldalunk használata során keletkező információk, ideértve azt is, hogy mikor, milyen gyakran és milyen körülmények között használja;

8. weboldalunkon az interneten való közzététel céljából közzétett információk, amelyek tartalmazzák a felhasználónevet, a profilképeket és az üzenet tartalmát;

9. az e-mailben vagy a weboldalunkon keresztül elküldött bármilyen kommunikációban szereplő információ, beleértve annak kommunikációs tartalmát és metaadatait;

10. minden egyéb személyes információ, amelyet nekünk küldött meg.

Mielőtt egy másik személy személyes adatait hozzáférhetővé tenné számunkra, be kell szereznie az adott személy hozzájárulását mind a személyes adatok nyilvánosságra hozatalához, mind pedig ezen irányelvnek megfelelő feldolgozásához.

D. Személyes adatainak felhasználása

A weboldalunkon keresztül benyújtott személyes adatokat a jelen irányelvben vagy a weboldal releváns oldalain meghatározott célokra használjuk fel. Az Ön személyes adatait a következőkre használhatjuk:

1. weboldalunk és vállalkozásunk adminisztrálása;

2. hogy testreszabjuk weboldalunkat az Ön számára;

3. hogy lehetővé tegyük a weboldalunkon elérhető szolgáltatások használatát;

4. nem marketing célú kereskedelmi kommunikáció küldése;

5. e-mail értesítések küldése, amelyeket Ön kifejezetten kért;

6. elküldjük Önnek e-mail hírlevelünket, ha azt kérte (bármikor értesíthet bennünket, ha már nem igényli a hírlevelet);

7. üzleti vállalkozásainkkal vagy gondosan kiválasztott harmadik felek vállalkozásaival kapcsolatos marketingkommunikációk postai úton vagy e-mailben vagy hasonló technológiával (ha erre kifejezetten hozzájárultál) e-mailen vagy hasonló technológiával küldi el Önnek, bármikor, ha már nem igényel marketing kommunikációt);

8. harmadik felek számára statisztikai információk szolgáltatása felhasználóinkról (de ezek a harmadik felek nem képesek azonosítani egyetlen felhasználót ezen információ alapján);

9. az Ön által vagy Önről benyújtott, weboldalunkat érintő  vizsgálatokkal és panaszokkal kapcsolatban;

10. weboldalunk biztonságának megőrzése és a csalások megelőzése érdekében;

11. weboldalunk használatát szabályozó feltételek betartásának ellenőrzése érdekében (ideértve a weboldal privát üzenetküldő szolgáltatásán keresztül küldött privát üzenetek nyomon követését is); és

12. egyéb célú felhasználások.

Ha személyes információkat nyújt be a weboldalunkon közzétételre, ezeket az információkat közzétesszük és egyéb módon felhasználjuk az Ön által nekünk megadott licencnek megfelelően.

Az adatvédelmi beállításai korlátozhatják adatainak a weboldalunkon történő közzétételét, és a webhely adatvédelmi vezérlőivel módosíthatók.

Az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem adjuk át az Ön személyes adatait harmadik feleknek a harmadik vagy a harmadik fél közvetlen marketingje céljából.

E. Személyes adatok nyilvánosságra hozatala

A személyes adatait bármilyen alkalmazottunknak, munkatársunknak, biztosítónak, szakmai tanácsadónak, képviselőnek, beszállítónak vagy alvállalkozónak közölhetjük, amennyiben ez ésszerűen szükséges a jelen irányelvben meghatározott célokhoz.

Nyilvánosságra hozhatjuk személyes adatait:

1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;

2. a folyamatban lévő vagy leendő bírósági eljárásokkal kapcsolatban;

3. törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (ideértve a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatást mások számára is);

4. minden olyan üzleti vagy eszköz vevőnek (vagy leendő vásárlónak), amelyet eladunk (vagy tervezünk); és

5. Bármely olyan személy számára, akinek ésszerűen feltételezhetjük, hogy bírósághoz vagy más illetékes hatósághoz forduljon a személyes információ nyilvánosságra hozatalához, ha ésszerű véleményünk szerint az ilyen bíróság vagy hatóság ésszerűen elrendelheti a személyes információ nyilvánosságra hozatalát.

A jelen irányelvben foglaltak kivételével az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik feleknek.

F. Nemzetközi adatátvitel

1. Az összegyűjtött információkat tárolhatjuk, feldolgozhatjuk és továbbíthatjuk bármelyik ország között, amelyben működünk, annak érdekében, hogy az információkat ezen irányelvnek megfelelően felhasználhassuk.

2. Az összegyűjtött információkat továbbadhatjuk a következő országoknak, amelyek nem rendelkeznek az Európai Gazdasági Térségben hatályosakkal egyenértékű adatvédelmi törvényekkel: Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Japán, Kína és India.

3. A weboldalunkon közzétett vagy weboldalunkon közzétételre benyújtott személyes adatok az interneten keresztül elérhetők az egész világon. Nem akadályozhatjuk meg az ilyen információk mások általi felhasználását vagy visszaélését.

4. Nyilvánvalóan beleegyezik abba, hogy átadja a személyes információt az F. szakaszban leírtaknak.

G. Személyes adatok megőrzése

1. Ez a G. szakasz ismerteti az adatmegőrzési politikáinkat és eljárásainkat, amelyek célja annak biztosítása, hogy betartjuk a személyes adatok megőrzésére és törlésére vonatkozó jogi kötelezettségeinket.

(2) A személyes adatokat, amelyeket bármilyen célból vagy célból dolgozunk fel, nem szabad megőrizni hosszabb ideig, mint az ehhez a célhoz vagy az említett célokhoz szükséges.

(3) A G. (2) bekezdés sérelme nélkül, általában az alábbiakban meghatározott kategóriákba tartozó személyes adatokat töröljük az alábbiak szerint:

1. a személyes adattípus törlődik: a közléstől számított 1 év elteltét követően; és

(4) A G. szakasz egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül, a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat (beleértve az elektronikus dokumentumokat is) őrizzük meg:

1. olyan mértékben, amennyire a törvény ezt megköveteli;

2. ha úgy gondoljuk, hogy a dokumentumok relevánsak lehetnek minden folyamatban lévő vagy leendő bírósági eljárásban; és

3. törvényes jogaink megállapítása, gyakorlása vagy védelme érdekében (ideértve a csalások megelőzése és a hitelkockázat csökkentése céljából történő információszolgáltatást mások számára is).

H. Személyes adatainak biztonsága

1. Ésszerű technikai és szervezeti óvintézkedéseket teszünk a személyes adatainak elvesztése, velük való visszaélés vagy megváltoztatás megakadályozására.

2. Az Ön által megadott összes személyes információt tároljuk biztonságos (jelszóval és tűzfallal védett) szervereinken.

3. A weboldalunkon keresztül esetlegesen megkötött valamennyi elektronikus pénzügyi tranzakciót titkosítási technológia védi.

4. Ön elismeri, hogy az információ továbbítása az interneten alapvetően bizonytalan, és nem garantálhatjuk az interneten keresztül továbbított adatok biztonságát.

5. Ön felelős a weboldalunk eléréséhez használt jelszó bizalmas kezeléséért; nem kérjük el a jelszavát (kivéve, ha bejelentkezik weboldalunkra).

I. Módosítások

Időről időre frissíthetjük ezt az irányelvet egy új verzió közzétételével a weboldalunkon. Időnként ellenőrizze ezt az oldalt, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megérti-e a házirend változásait. A politika változásairól e-mailben vagy a weboldalunkon található privát üzenetküldő rendszeren keresztül értesíthetjük Önt.

J. Jogai

Igényelheti, hogy bocsássunk rendelkezésére minden személyes információt, amelyet birtokunkban tartunk; az ilyen információk szolgáltatása a következőkre vonatkozik:

1. a személyazonosságának megfelelő igazolása erre a célra általában elfogadjuk személyi igazolványának, útlevelének fénymásolatát, amelyet közjegyző hitelesített, valamint a közüzemi számla eredeti példányát, amely tartalmazza a jelenlegi címét).

A törvény által megengedett mértékben visszatarthatjuk az Ön által kért személyes információkat.

Bármikor utasíthat bennünket, hogy marketing célból ne dolgozzuk fel személyes adatait.

A gyakorlatban általában előzetesen kifejezetten egyetért azzal, hogy személyes adatait marketing célokra használjuk fel, vagy mi megadjuk Önnek azt a lehetőséget, hogy lemondjon személyes adatainak marketing célú felhasználásáról.

K. Harmadik felek weboldalai

Webhelyünk tartalmaz hiperhivatkozásokat és a harmadik fél webhelyeinek részleteit. A harmadik felek adatvédelmi politikáit és gyakorlatait nem tudjuk ellenőrizni, és azokért nem vagyunk felelősek.

L. Információk frissítése

Kérjük, tudassa velünk, ha javítani vagy frissíteni kell az Önnel kapcsolatos személyes adatainkat.

M. Sütik

Webhelyünk sütiket (cookie) használ. A süti egy azonosítót (betűk és számok) tartalmazó fájl, amelyet egy webszerver küld egy böngészőre, és amelyet a böngésző tárol. Az azonosító ezután visszatér a szerverhez, amikor a böngésző egy oldalt kér a szerverről. A sütik lehetnek „állandó” vagy „munkamenet” cookie-k: az állandó cookie-kat egy böngésző tárolja, és érvényben maradnak a megadott lejárati időpontig, kivéve, ha a felhasználót a lejárati idő előtt törölték; egy munkamenet-süti ugyanakkor a felhasználói munkamenet végén jár le, amikor a böngészőt bezárják. A sütik általában nem tartalmaznak olyan felhasználót, amely személyesen azonosítja a felhasználót, de a személyes adataink, amelyeket Önről tárolunk, kapcsolódhatnak a sütikben tárolt és a sütikből beszerezhető információkhoz. Webhelyünkön csak munkamenet-sütiket használunk.

1. A cookie-k nevét, amelyeket weboldalunkon használunk, és azok felhasználásának céljait az alábbiakban ismertetjük:

1. a webhelyünkön a Google Analytics és az Adwords segítségével felismerjük a számítógépet, amikor egy felhasználó (beleértve az összes felhasználást is, amelyben a sütiket használják a webhelyen) meglátogatja a weboldalt / nyomon követi a felhasználókat, miközben navigálnak a webhelyen / javítja a weboldal használhatóságát / elemzi a weboldal használatát / adminisztrálja a weboldalt / megakadályozza a csalást és javítja a weboldal biztonságát / személyre szabja a weboldalt minden felhasználó számára / célzott hirdetéseket hoz létre, amelyek az egyes felhasználók számára különösen érdekesek lehetnek;

2. Tájékoztatjuk, hogy a legtöbb böngésző lehetővé teszi a sütik elfogadásának megtagadását vagy az elfogadott sütik törlését. Ezzel kapcsolatban tanulmányozza a böngésző beállításait vagy súgóját.

Az összes süti blokkolása negatív hatással lesz sok weboldal használhatóságára. Ha letiltja a sütik használatát, akkor nem fogja tudni használni a weboldalunkon található összes funkciót.

A sütik törlése negatív hatással lesz sok weboldal használhatóságára.